Farnost Batelov > Připravujeme nové webové stránky

Připravujeme nové webové stránky

Farnost Batelov


Milí čtenářiŘky těchto řádků!

Rád vás informuji o tom,
že podoba nových web
stránek se pozvolna rýsuje;
prozatím jsou k dispozici
pouze ohlášky pro farnost
Batelov.

Chci upozornit na dvě
skutečnosti:

I. Stránky se budou plnit
postupně a také budou
postupem času hledat svoji
ideální tvář.
Prosím o trpělivost.

II. Stránky budou sloužit
oběma farnostem,
v nichž jsem ustanoven
duchovním správcem.
Budou tedy sloužit jako
informační servis také
pro farnost Dolní Cerekev.

Přeji Vám krásné
prázdniny!
Pan farář

Ohlášky pro týden od 20. do 27. července

Modlitby matek

Modlitby matek se konají ve čtvrtek v 18.00 v kostele.

Poutní slavnost

V naší farnosti začíná období poutí. V sobotu 12.7. jsme slavili poutní mši svatou ve Švábově.

P. Josef Toufar a matka Vojtěcha

Sledujme společně práci na přípravě započetí procesu blahořečení P. Josefa Toufara.
K osobnostem, které nepodlehli totalitnímu režimu patří také sestra boromejka matka Vojtěcha Hasmundová! Na bočním oltáři svatého Jana Nepomuckého je zdarma její životopis.

Ofl - 2013/14

Zvažujeme účast v novém ročníku Ofl, tentokrát s hráči v žákovských kategoriích. Víte-li o někom v tomto věku, kdo by měl zájem hrát florbal, prosíme, odkažte jej na nás!

Výuka náboženství školní rok 2013/14:

Výuky se pravidelně zúčastňovalo 44 žákůKyň.

Pan farář chce poděkovat všem rodičům za to, že svoje děti do náboženství přihlásili a tak jim umožnili poznávat víru do níž křtem vstoupili, nebo vstoupí. Děkuje také všem dětem; většina z nich byla velmi pozorná, s dětmi se velmi dobře spolupracovalo a velkou radostí byla iniciativa několika větších dětí, které pomohli zorganizovat adventní setkání a slavnost 1. svatého přijímání. Už se těšíme na příští školní rok a další dobrodružství, která nás - jak doufáme - čekají!

Letní tábory

V pátek 18.7. dopoledne skončil tábor děvčat a odpoledne začal tábor chlapců, který končí 28. 7. . Pamatujme na ně v modlitbách!

EFR – další info

Uveřejnění závěrů z jednání EFR a přehled života farnosti se z technických důvodů opozdí. Děkujeme za pochopení!

„Restituce“

Info nalezneme na web stránkách: www.biskupství.cz/jak-dále (stránky brněnského biskupství) a www.sluzbaverejnosti.cz (stránky ČBK).

Mešní intence

Během celého roku můžete zadávat úmysly na mše svaté.
Zapisují se na faře nebo mailem farnost.batelov@seznam.cz.

 

Bohoslužby v týdnu

Neděle 8.00 Modlitba Růžence

8.30 Farní
Úterý 18.00 Za Annu Konířovou a za duše v očistci
Středa 8.00 Rácov - mše svatá
Čtvrtek 18.00 Modlitby maminek
Pátek 17.00 Adorace
18.00 Za Karolínu a Theodora Čermákovy
Sobota 8.00 Volný úmysl
Neděle 9.30 Modlitba růžence

10.00 Za rodiče Řezníčkovy a bratra Jana

 

 

Farní Římskokatolická farnost Batelov, Rácovská 129/2, 588 51,
tel.: 567 314 160, mobil: 730 169 966, E-mail: farnost.batelov@seznam.cz

Farnost Batelov > Připravujeme nové webové stránky
Home Facebook Twitter G+ Fotogalerie RSS Kontakt nahoru

Farní Římskokatolická farnost Batelov a Dolní Cerekev

zobrazit menu